• Pracovní náplň firemy byla a je v oblasti zprostředkování vnitrostátního a zahraničního zasilatelství v oblasti dopravy a koupě zboží za účelem dalšího prodeje.
  • Počáteční zaměření ve spediční práci bylo pouze na sklápěcí vozidla a to na přepravu volně ložených potravinářských výrobků ,jako byla přeprava hrachu,řepky,sojové moučky, dále uhlí,skleněných střepů,posypové soli dlažebních kostek a dalších volně ložených substrátů. Další činností firmy bylo zajišťovaní zprostředkování přeprav cementu v cisternách a přepravy kamenných drtí a písků do Německa a to dopravci z oblasti Pelhřimovska.
  • Od roku 1995 začala firma zajišťovat přepravy volně loženého pivovarnického mláta pro německého partnera z příhraničních pivovarů a postupně se tyto přepravy přesunuly na Prazdroj a Gambrinus v  Plzeni  a na pivovar Svijany. Přepravy zajišťujeme do současné doby ve značně rozšířeném rozsahu a to prostřednictvím soukromých smluvních dopravců.
  • Na tuzemském trhu byly od počátku založení soukromé firmy zabezpečovány přepravy písku a drtí pro stavebnictví a oblasti působnosti stavebních firemi a přepravy stavebních materiálů,tato činnost je pro stavební organizace a prodejní síť zajišťována do současné doby.
  • Postupem času došlo ke změně zaměření činnosti firmy a to s rozšiřováním počtu zaměstnanců a činnost se přesunula i na zajišťování ostatních druhů nákladů pro smluvní i nesmluvní obchodní partnery. ... dále reference firmy
  • Dispečeři firmy zajišťují zprostředkování přeprav jak do oblastí zemí západního,východního i balkánského sektoru .Většina přeprav je zabezpečována prostřednictvím smluvních dopravců, ale i ostatních dopravních firem i jednotlivých soukromích dopravců a to jak přeprav kusových zásilek tak i celovozových nákladů.
  • Firma PEDO-TRANS s.r.o. v počtu tří stálých zaměstnanců nabízí spolehlivost ,včasnost a kvalitu v zajišťování prěprav obchodním partnerům a dopravním firmám včasné úhrady provedených přeprav, což považujeme za hlavní krédo firmy.