Prvopočátky firmy PEDO-TRANS s.r.o. zasahují do března r. 1993 , když v  této době byla založena firma František Drbal PEDO-TRANS a ta působila na trhu do konce roku 1998 a již v roce 1997 došlo k založení firmy PEDO-TRANS s.r.o. a tato firma působí dosud.

       Pracovní náplň obou firem byla a je v oblasti zprostředkování vnitrostátního a zahraničního zasilatelství v oblasti dopravy a koupě zboží za účelem dalšího prodeje.    

      Počáteční zaměření ve spediční práci bylo pouze na sklápěcí vozidla a to na přepravu volně ložených potravinářských výrobků , jako byla přeprava hrachu, řepky, sojové moučky, dále uhlí, skleněných střepů, posypové sole dlažebních kostek a dalších volně ložených substrátů. Další činností firmy bylo zajišťovaní zprostředkování přeprav cementu v cisternách a přepravy kamenných drtí a písků do Německa a to dopravci z oblasti Pelhřimovska.

       Od roku 1995 začala firma zajišťovat přepravy volně loženého pivovarnického mláta pro německého partnera z příhraničních pivovarů a postupně se tyto přepravy přesunuly na Prazdroj Plzeň, Královský pivovar Krušovice. Tyto přepravy zajišťujeme do současné doby v rozšířeném rozsahu a to prostřednictvím soukromých smluvních dopravců .
Na tuzemském trhu byly od počátku založení soukromé firmy zabezpečovány přepravy písku a drtí pro stavebnictví a oblasti působnosti stavebních firem v Jihočeském kraji a přepravy stavebních materiálů,tato činnost je pro stavební organizace a prodejní síť zajišťována do současné doby.

         Postupem času došlo ke změně zaměření činnosti firmy a to s rozšiřováním počtu zaměstnanců a činnost se přesunula i na zajišťování ostatních druhů nákladů pro smluvní i nesmluvní obchodní partnery.

       Dispečeři firmy zajišťují zprostředkování přeprav jak do oblastí zemí západního,východního i balkánského sektoru .Většina přeprav je zabezpečována prostřednictvím smluvních dopravců, ale i ostatních dopravních firem i jednotlivých soukromích dopravců a to jak přeprav kusových zásilek tak i celovozových nákladů.

        Další činností firmy je nákup a prodej zboží s vývozem pro do zahraničí. V současné době pracuje na firmě PEDO-TRANS s.r.o. 3 zaměstnanců a ti vytvářejí roční ekonomický obrat přesahující ve fakturaci 55 mil Kč,-.

Krédem firmy je spolehlivost u obchodních partnerů a vytváření dobrého ekonomického partnera pro dopravce spolupracující s firmou PEDO-TRANS s.r.o.